Bergsøy IL-Fotball

AFO (Aktivtet Fritidsordning)

AFO (Aktivtet Fritidsordning)

Telenor Xtra Bergsøy AFO har opna for påmelding i "Ny drakt"

Telenor Xtra BERGSØY AFO(Aktivitets fritidsordning). NÅ et tilbud for ALLE som ønsker et aktivitetstilbud etter skoletid
Vi tilbyr brødmat, frukt og drikke hver dag. Varm mat kan også bli aktuelt.
Det vil bli laget aktivitetsplaner som viser pr måned og pr uke.
Egen korg for hver deltager for oppbevaring av klesskift, og egen garderobe nr 4 for AFO.
Henting av barna som går på Einedalen Skule og Nerlandsøy Skule.

AFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod etter undervisningstid for elevar i 2.-8. Klasse. Tilbodet skal vere eit alternativ til den vanlege skulefritidsordninga. Vi har fokus på fysisk aktivitet. 

Målsettinga med AFO er å påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale eigenskapar. Barna skal vere mest mogleg aktive, samtidig som det blir fokus på kvar enkelt si forutsetning. Konseptet skal garantere høg kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. I tillegg til fysisk aktivitet, setter vi fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheter. Ungane skal bli utfordra på samarbeid, sjølvstendighet, ansvar og planlegging.
 

Telenor Xtra Bergsøy AFO, IKKE bare fotball  Vi har fotballaktivitets tilbud kvar dag, men i tillegg skal her alltid være en alternativ aktivitet.
1 dag i mnd. er ALLE som vil på badeland.Her vil også bli lagt til rette for en interesse aktivitet inne på klubbhuset som IKKE er fysisk.Dette for å gi et så bredt tilbud som mulig til barna.

Bestemmelser rundt totalpakke tilbudet vil bli gjort etter påmeldingene, og i samråd med foreldre. Vi vil være fleksible og alltid prøve å finne løsninger som er tilpasset flertallet, men også individuelt.

AFO skal:

- Skape bevegelse og glede gjennom aktivitet.
- Sette av tid til leksearbeid.
- Bidra til godt kosthold, læring av respekt, folkeskikk og fair play.

Tidspunkt: 
- Dagar: Måndag, Tirsdag, Onsdag,Torsdag og fredag
- Tider: kl. 13.30 - 16.30.

Priser pr mnd: 
- 1 dag i veka: 950,- 
- 2 dagar i veka: 1250,-
- 3 dagar i veka: 1550,-
- 4 dagar i veka: 1850,-
- 5 dager i veka: 2150,-
Søsken får 30% rabatt. Vi har 1 mnd oppsigelsestid.

Annen info:
- Inkludert treningsklær frå Telenor Xtra.
- Inkludert fotballforsikring NFF.
 

I linken under kan du sjå en tfilm om kvardagen på AFO:

https://www.youtube.com/watch?v=cDNhTGgH6uQ

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift