Referat årsmøtet Bergsøy IL-Fotball

Referat etter årsmøte 2017

Onsdag 29. November kl 21 00

Sted: Klubbhuset

Sakliste;

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og sakliste.
 3. Velge møteleder, protokollfører, samt 2 for å skrive under protokollen.
 4. Behandle årsmeldingen
 5. Regnskap og årsoppgjørsdisposisjoner.
 6. Behandle innkomne saker (sendes Daglig Leder senest 2 dager før møtet)
 7. Budsjett inkludert kontingent.
 8. Organisasjonsplan
 9. Valg.
 10. Eventuelt.

 

Referat:

Styreleder åpnet møtet og ønsket velkommen:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  10 av de oppmøtte blei godkjent som stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste.
  Godkjent
 3. Velge møteleder, protokollfører, samt 2 for å skrive under protokollen.
  Geir Johan Bakke blei godkjent som møteleder og protokollfører. Rune Frantsen og Ruth Flø Paulsen blei godkjent for å signere protokollen
 4. Behandle årsmeldingen
  Tom gjekk igjennom årsmelding som blei godkjent uten kommentarer
 5. Regnskap og årsoppgjørsdisposisjoner.
  Regnskapet for 2016 blei godkjent med en omsetning på ca 6,5 million og et resultat på ca 1 million
 6. Behandle innkomne saker
  Ingen saker.
 7. Budsjett 2018 inkludert kontingent
  Budsjett med en omsetning på ca 5,145’ og med et resultat på ca null før avskrivninger.
  Fordelingsnøkkelen på kontingenten gjeldende f.o.m. 2018 og som er økt med kr 200,-
 • Senior 20<: kr. 1.700,-
 • Gutter (13-19): kr. 3.000,-
 • Jenter (13-19): kr. 3.000,-
 • Lilleklasser (11-12): kr. 2.400,-
 • Miniklasser (7-10) kr. 1.900,-
 • 6 årsklassen: kr. 500,-
 • Trimfotball: kr. 1.000,-
 • Støttemedlemmer: kr 100,-

  Medlemmene kan søke om å dele betalingen i 2, samt søke om å slippe å betale gjennom å kontakte Lisa Mari Dragnes i styret

  Alle våre registrerte aktive medlemmer (med unntak av «Trimfotball») vil få utlevert klubbdressen. Klubbdress vil være tilgjengelig hos vår utstyrsleverandør G-sport Fosnavåg i løpet av april 2018.

        8. Organisasjonsplan
            Bergsøy IL-Fotball har i dag Tom Beddari som DL.

       9. Valg
           Vedtektene sier at leder er på valg hver år mens styremedlemmer er valgt for 2 år av gangen.
           Miriam Johanssen går ut av styret     
   
         
Styrets sammensetning etter valg

 • Geir Johan Bakke (leder). Gjenvalgt
 • Torbjørn Hide. Gjenvalgt
 • Rune Frantsen. Gjenvalgt  
 • Ronny Pål Kvalsvik. Gjenvalgt 
 • Ruth Flø Paulsen. Gjenvalgt  
 • Lasse Myrhol. Gjenvalgt 
 • Lisa Mari Dragnes. Ny

Valg komite

Runar Olsen. Ny 

​10. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt

Møtet blei avsluttet kl 22 00.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift