Fair Play i Bergsøy IL-Fotball

 

Fair play er meir enn raude og gule kort.
Det er eit fellesbegrep på korleis vi oppførar oss mot kvarandre både på og utanfor bana!
 

I Bergsøy jobbar vi med Fair play i alle lag. Kvart lag har ein Fair play - representant som får felles
informasjon frå Fair play-ansvarleg, Lisa Mari Dragnes, som deltek på ulike samlingar i regi av SFK.

Som Fair play-representant i laget ditt har du ansvaret for :
• Legge ut informasjon på ditt lag si facebook-side (dette får du link til på intern side for alle Fair play- ansvarlege)!
• Ha Fair play som tema på foreldremøte!
• Dele ut «Foreldrevettreglar» på kampar!
• Fair play- haldningskontrakter ,fom 13 år!

 

I 2017 jobba vi i Bergsøy med desse tiltaka:
* Få på plass Fair play - ansvarleg på kvart lag!
* Delt ut Fair play - haldningskontrakter til alle aktive frå 13 år!
* Vi har gjennomført Fair play natursti!
* Det har vore fokus på å dele ut «Foreldrevettreglar» (små kort) på kampane!

Det grunnleggjande Fair play arbeidet handler om blant annet;  FP-hilsen både før og etter kamp, synlege kampvertar med vestar, ta godt imot gjestande lag og ta godt vare på klubbdommarane
* Det blir delt ut «Årets fair play pris» både på a-lag dame & herre, 1 til junior og 1 jente og 1 gut frå ungdomsfotballen!
* Styret er positive til å satse på Fair play i Bergsøy !

2017 
BERGSØY IL-FOTBALL BLE KÅRET TIL ÅRETS FAIR PLAY KLUBB I SUNNMØRE FOTBALLKRETS yes

Internt i klubben fikk følgende årets Fair Play pris for 2017 (se bilder):
A-lag dame: Siri Vike
A-lag herre: Daniel Jøsok Kvalsvik
Juniorlaget: Tore Helleseth Nes
Ungdomsfotballen, jente: Ida Vestnes Kvalsvik
Ungdomsfotballen, gut: Julius Zahl Jarnes

GRATULERER   yes

Mål for 2018 sesongen:

*Oppretthalde det gode arbeidet frå forrige sesong!
* Ver meir synlege mtp flagg, banner osv på stadionområdet!
* Få opp «Foreldrevettreglar» skilt på Havila stadion og i «Fiskarhallen»!
*Implentere Fair play under «Havyard cup», fotballens dag og andre aktuelle aktivitetar med bla Fair play - natursti ! 

  Fair Play skolens videoer KLIKK på logoen 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift