FISKARHALLEN i sommer

FISKARHALLEN

Da har vi fått bruksrett, og Fiskarhallen har alt vært i bruk noen uker. Vi er kjempefornøyd yes
I løpet av høsten vil klubben ha en større offesiell åpning smiley

Hallen er automatisk åpnet kl 16.00, og lukkes automatisk kl 22.30 hver dag i ukedagene. Lørdag og søndag stengt.  Tilgang utenom fast åpningstid, kun ved avtale og rekvisisjon på nøkkel fra administrasjonen. Aktuelle ansvarspersoner vil få egen nøkkel. Lys ved vanlig trening skal være på 50%, og 100% KUN ved terminfestet kamp.

Husk å slå av lysene etter bruk ! 

Bergsøy Fotball har førstehånd bruksrett, men ellers er den åpen for alle. Vi hestiller alle brukere om å vise hensyn i forhold til å unngå forsøpling og ødeleggelser.

Viktig !

  • Her er innstalert brannalarm som gir direkte kontakt til tlf 110 (Brannvesenet). ALL bruk av åpen ild er forbudt.
  • Ikke forsøk å åpne nødutgangsdører unødig , det vil utløse en alarm. Åpnes kun av personer med spesial nøkkel utdelt fra klubben.

Det er en røyk og snusfri arena. Mat og drikke: Det kan spises og drikkes ved utgangen, eller ved tilviste plasser under særlige arrangementer/kamper.

Søppel, mat og annet søl på kunstdekket skal ungås! Bruk søppelbøttene ! 

Servicebygget er fortsatt under oppsetting, og der har vi adgang forbudt for uvedkommende. Arbeidet med kiosken er ikke startet og vil bli utført på dugnad.
Den store hovedporten skal kun åpnes ved behov for å frakte større ting inn og ut av hallen. Hovedinngangsdøren skal Alltid være igjen.

Bergsøy IL-Fotball sine egne lag vil få tildelt treningstider/kamper innen høstsesongen tar til. Dette arbeidet gjøres av, og bestemmes av Admin sport og Sportslig Utvalg.
Det bes om at lagene fram til dette er klart samarbeider av bruken, og deler på spilleflatene basert på antall spillere.

MER Informasjon og retningsliner for bruk av hallen vil snart være klare, og vil legges ut på hjemmesiden, og ved oppslag i hallen.

Mvh

Adm

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift